Saturday, October 17, 2020

Video

Home Video

Dokumentar – të arriturat për vitin 2013

Film i shkurter i dokumentuar me permbledhjet e aktiviteteve te Sh.K.A. "JAHI HASANI" ne vitin 2013. Punuan : Merlind Ramadani dhe Berat Xhelili.