Tuesday, July 27, 2021

Mirënjohje

Home Mirënjohje

"Hasi Jehon" Gjonaj (Prizren) maj 2010

Pjesmarjen e SHKA "Jahi Hasani" në "Hasi Jehon" e kanë sponzoruar dhe ndihmuar :Reiseburo "Sulejmani" - Gostivar...

“Hasi Jehon” Gjonaj (Prizren) maj 2010

Pjesmarjen e SHKA "Jahi Hasani" në "Hasi Jehon" e kanë sponzoruar dhe ndihmuar :Reiseburo "Sulejmani" - Gostivar...